Boys Varsity Wrestling, Girls Varsity Wrestling · Tsion Brown Commits to Emmanuel